75 måter FN utgjør en forskjell på: Fjerner landminer 33/75

0
686
FOTO: UN Photo/Jawad Jalali

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Landminer dreper eller lemlester tusenvis av sivile hvert år. Det er svært kostbart å fjerne landminer. Siden 2005 har FN i gjennomsnitt betalt tilbake 43 millioner dollar i året til selskaper som tilbyr landminefjerning, opplæring i hvilke farer miner innebærer, og bistand til mineofre. Arbeidet har gitt resultater og verdens nyeste land, Sør-Sudan, er nå god vei til å bli minefri.

Omkring 30 land og territorier, blant annet Afghanistand, Colombia, Kongo og Libya, har fått FNs hjelp til å fjerne landminer. FN tilbyr opplæring i hvordan mennesker kan holde seg unna miner og hjelp til å gjøre mineofre mer selvstendige. FN assisterer også land med å destruere landminer og oppfordrer alle land til å etterfølge minekonvensjonen som ble undertegnet i 1997.

fn 75 norge