75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer demokrati (12/75)

0
766

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Demokrati er en av FNs kjerneverdier. FN støtter demokratiutvikling gjennom å fremme menneskerettigheter, fred og sikkerhet. I løpet av de 75-årene siden FN-pakten ble inngått, har FN gjort mer for å støtte demokratiutvikling over hele verden enn noen annen verdensomspennende organisasjon. FN fremmer god forvaltningsskikk, stiller med valgobservatører til medlemslandene, støtter sivilsamfunn, demokratiske institusjoner, retten folket har til å stille sine ledere til ansvar, samt selvråderett i tidligere kolonier. FN bidrar også til utformingen av nye grunnlover i land herjet av konflikt.

FN fremmer og styrker demokratiske institusjoner og styresett i hele verden ved bl.a. sikre menneskers rett til å delta i frie og rettferdige valg. FN har levert valgavviklingsassistanse i over hundre land, gjerne ved avgjørende øyeblikk i disses historie. På 1990-tallet arrangerte eller observerte FN milepælsvalg i Kambodsja, El Salvador, Sør-Afrika, Mosambik, og Øst-Timor. Nylig har FN gitt bistand til valg i Afghanistan, Burundi, Kongo, Irak, Nepal, Sierra Leone og Sudan.

FNs aktiviteter til støtte for demokrati utføres av blant andre FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs demokratifond (UNDEF), FNs organ for politisk og fredsbyggende arbeid (DDPA,  FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), og FNs enhet for likestilling mellom menn og kvinner (UN Women).