75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer utvikling (2/75)

0
634

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FN har siden opprettelsen arbeidet for å fremme gode levestandarder og sørge for at ethvert menneskets ferdigheter og potensiale verden over blir realisert. Siden 2015 har dette arbeidet blitt styrt av FNs mål for bærekraftig utvikling.
Så godt som hele FNs utviklingsbudsjett stammer fra bidrag fra medlemslandene. FNs barnefond (UNICEF) jobber i mer enn 150 land og innsatsområdene er hovedsakelig beskyttelse av barn, vaksinering, jenters rett til utdanning, og nødhjelp.

FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) hjelper utviklingsland med å gjøre det meste ut av sine handelsmuligheter. Verdensbanken gir utviklingsland lån og tilskudd, og har siden 1947 støttet over 12 000 prosjekter i mer enn 170 land.

Les mer her (ENG): https://sustainabledevelopment.un.org/