World Youth Report 2010

0
778
alt

 alt

World Youth Report 2010 fokuserer på den viktige rollen ungdom spiller i bekjempelsen av klimaendringer, og presenterer forslag til hvordan ungdom kan bli bedre integrert i samfunnet, både som individer og kollektive deltakere.

 Rapporten skal både veilede og distribuere kunnskap til ungdom og ungdomsorganisasjoner.