75 måter FN utgjør en forskjell på: Sørger for rent drikkevann 37/75

0
669
FOTO: Unsplash/Johnny McClung

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Tilgang til vann og hygienefasiliteter er så avgjørende for folks liv og helse at FN anser det som en del av de universelle menneskerettighetene. Mangel på tilgang til trygge og rimelige vannkilder og hygienefasiliteter har en svært ødeleggende effekt på milliarder av menneskers helse, verdighet og velstand. En slik mangel virker også inn på virkeliggjøringen av andre menneskerettigheter.

Mennesker er rettighetshavere og nasjonale myndigheter plikter å tilby sine innbyggere vann- og sanitærtjenester. Rettighetshavere kan kreve at deres rettigheter blir respektert, og nasjonale myndigheter må garantere at alle innbyggerne har lik tilgang til rett til drikkevann og hygienefasiliteter.

28. juli 2010 ble det vedtatt av FNs generalforsamling at retten til vann og hygienefasiliteter skulle regnes som en del av de universelle menneskerettighetene. Generalforsamlingens resolusjon oppfordrer alle stater og internasjonale organisasjoner til å sørge for trygt, rent, tilgjengelig og rimelig drikkevann og hygienefasiliteter for alle, ved å skaffe tilstrekkelig økonomiske ressurser, kapasitet og teknologi.

I løpet av det første FN-tiåret for vann (1981-1990) fikk mer enn en milliard mennesker for første gang i livet tilgang til rent drikkevann. I 2002 hadde ytterligere 1,1 milliarder fått den samme tilgangen. I 2003 feiret FN Det internasjonale året for ferskvann og satte fokus på hvilken dyrebar ressurs ferskvann er. Det andre internasjonale FN-tiåret for vann (2005-2015) hadde som mål å redusere antallet av verdens befolkning som ikke har tilgang til rent drikkevann med 50 prosent.

fn 75 norge