75 måter FN utgjør en forskjell på: Stanser spredningen av epidemier 44/75

0
644
FOTO: Unsplash/@giacomocarra

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Verdens helseorganisasjon (WHO) bidro til å stanse spredningen av SARS som var i fare for å utvikle seg til å bli en global epidemi. WHO undersøker over 200 sykdomsutbrudd hvert år, hvorav 15 til 20 til dem krever internasjonal respons. Noen av de viktigste sykdommene som WHO bekjemper er COVID-19, ebola, hjernehinnebetennelse, gul feber, kolera og influensa.

Det 21. århundre har allerede vært preget av store epidemier. Gamle sykdommer som kolera, pest og gul feber har kommet tilbake, og nye har dukket opp – COVID-19, SARS, MERS, Ebola og Zika. Innvirkningen disse epidemiene har på global folkehelse har overbevist verdens ledere om hvor viktig det er med internasjonalt samarbeid. Behovet for et kollektivt og koordinert forsvar mot nye folkehelsetrusler førte til en revisjon av International Health Regulations (2005), som trådte i kraft i 2007.

fn 75 norge