Å nekte mennesker rettigheter forårsaker uro

0
685
alt

altFNs høykommissær for menneskerettigheter har advart om at det finnes “ingen virkelig utvikling uten menneskerettigheter”. I en kommentar som vil trykkes i aviser i anledning den fjerde FN-konferansen om de minst utviklede landene (LDC-land), minner høykommissær Navi Pillay om at konferansen finner sted mot et bakteppe av uro i Midt-Østen og i den nordafrikanske regionen.

– Det er ingen tvil om at en av hovedårsakene til urolighetene er at folk har blitt nektet retten til utvikling.

Pillay skriver at problemene som utløste protestene: utbredt fattigdom og ulikheter, økende arbeidsledighet, mangel på muligheter, og den kroniske fornektelsen av folkets økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter, alle blir belyst i FNs erklæring om rett til utvikling. Erklæringen har sitt 25-årsjubileum i år.

– Noen av de grunnleggende kravene i FN-erklæringen er å sette folket i sentrum for utviklingen, å sikre fri, aktiv og meningsfylt deltakelse, og å respektere retten til selvbestemmelse og retten til naturressurser, skriver Pillay.

– Mitt budskap til LDC-konferansen er klart: menneskerettigheter og retten til utvikling må være i kjernen av utviklingspolitikken. Retten til utvikling burde være sentrum i et styrket partnerskap for utvikling, og lede global strategiplanlegging i møtet med nye utfordringer. Det er styrkende for alle mennesker å innse sitt potensial, uavhengig av personlige ulikheter, geografiske skillelinjer og økonomiske klassifiseringer.