Advarende beregninger av klimautslipp fra IEA

0
656

Bonn 30. mai: FNs klimasjef sier at det internasjonale energibyrået (IEA) sin estimering av rekordutslippene i 2010 er en sterk advarsel til myndigheter om å iverksette klimatiltak raskt.

De siste beregningene fra IEA viser at drivhusgasser fra energiproduksjon i verden nådde rekordhøye nivåer i 2010, og at dette er en sterk advarsel til regjeringer om å finne nye midler i kampen mot klimaforandringene, sa FNs klimasjef Christiana Figueres på mandag.

– Dette er den ubehagelige sannheten om projeksjonene for menneskeskapte klimautslipp dersom vi ikke setter i verk sterkere tiltak, sa utøvende sekretær for UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

De siste beregningene fra IEA som ble publisert i dag viser at energirelaterte CO2-utslipp i 2010 var på et historisk rekordhøyt nivå, etter en kortvarig tilbakegang i 2009 – en følge av den internasjonale finanskrisen.

Den Paris-baserte organisasjonen estimerte også at 80 % av alle antatt produserte drivhusgasser i 2020 allerede er låst i det globale energikraftsystemet gjennom anlegg som allerede eksisterer eller er under oppbygging.

Dr. Fatih Briol – sjeføkonom hos IEA som årlig følger opp det årlige ”World Economy Outlook” – kalte de siste beregningene en vekkeklokke for det internasjonale samfunnet.

– Verden er utrolig nær ved å nå nivået for utslipp som ikke skulle vært nådd før i 2020, dersom målet om kun en to graders temperaturøkning skal nås, sa han.