Afghanistan: Dramatisk økning i antall drepte og sårede barn

0
680


19. JULI, 2014 – Antall barn drept eller skadd i konflikten i Afghanistan økte med 30 prosent i løpet av 2013. Dette kommer fram i en rapport om barn i væpnede konflikter FNs generalsekretær Ban Ki-moon la frem denne måneden.

Minst 545 barn ble drept og 1149 skadd som følge av krigshandlinger fra alle partene i konflikten. De fleste ble forårsaket av improviserte eksplosive innretninger, blindgjengere eller landminer.

– Slike våpen rammer tilfeldig. De væpnede gruppene må håndheve forbudet mot vilkårlig taktikk som ikke skiller mellom sivile og stridende, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Skoler og helseinstitusjoner blir fortsatt angrepet eller ødelagt som resultat av kamphandlinger. 115 000 barn står uten skoletilbud som følge av at 539 skoler er midlertidig eller permanent stengt, særlig sør i landet. Over 60 lærere og helse- og omsorgspersonell ble drept, skadd, bortført, eller truet til å slutte å jobbe i året som gikk.

Rekruttering og bruk av barn til væpnede grupper er fremdeles et stort problem. Minst 97 tilfeller ble registrert i 2013.

– Vi er svært bekymret over det økende antall barn som blir drept eller rammet av konflikten på andre måter. Konflikten rammer barns sikkerhet, helsetilbud og utdanning. UNICEF oppfordrer alle partene til å sikre barn beskyttelse i samsvar med internasjonal humanitær rett og til å avstå fra alle handlinger som rammer helsetilbud, utdanning og andre viktige tjenester, sier Apeland.