Bevilger 80 milliarder kroner til malaria og mødres helse

0
728

Regjeringer, stiftelser, bedrifter og det sivile samfunnet gruppene har samlet seg rundt en oppfordring til å stoppe fattigdom, sult, sykdom og andre sosioøkonomiske problemer til 2015. Kunngjøringen omfatter NOK 80 milliarder i nye forpliktelser for å møte Tusenårsmålene. Beslutningen ble tatt under et toppmøte i FN-hovedkvarteret den 25. september.

 

"Møtet har overgått våre mest optimistiske forventninger", sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Rundt NOK 8 milliarder går til å styrke mat-sikkerhet, mer enn NOK 22, 5 milliarder går til utdanning og NOK 15 milliarder går til bekjempe malaria. Mr. Ban har innkalt til et toppmøte for Tusenårsmålene i 2010, der man skal vurdere om forpliktelsene har blitt iverksatt.

 

Generalforamlingens formann D’Escoto sa den nye initiativene vil skape nytt håp og nye ressurser for den globale innsatsen mot Tusenårsmålene. "Men denne innsatsen, selv om den er viktig, er ikke nok”, sa han.

 

"Den eneste måten vi kan eliminere lidelsen til verdens fattige er ved å lage et rettferdig internasjonalt økonomisk system," uttalte Escoto, som oppfordrer regjeringene til å jobbe for Doha- forhandlingene, som står i stampe.

 

"Til slutt vil alle land bli ansvarlige for sin egen utvikling. Men først trenger alle land rettferdige muligheter for å kunne gjøre det."

 

Ledere for FN-kampanje vil eliminere malaria-dødsfall

 

En ambisiøs global kampanje for å redusere malaria dødsfall ble kunngjort på toppmøtet i New York. Målet er å redusere dødsfall som følge av malaria, som for tiden er på mer enn 1 million hvert år, til tilnærmet null i 2015. Den første økonomiske satsingen er på nesten NOK 15 milliarder.

 

Et nytt initiativ ble også annonsert for å styrke helsesystemer i et forsøk på å redusere antall kvinner som dør under svangerskapet og i barsel. Dette er et av de åtte Tusenårsmålene.

 

Den britiske statsministeren Gordon Brown og Verdensbankens president Robert Zoellick er ledere i en gruppe som skal jobbe mot å redusere død under svangerskap. De vil fokusere på nyskapende finansiering for å styrke helsevesenet, og betale for helsepersonell.

 

UNFPA’s administrative direktør, Thoraya Ahmed Obaid, har oppfordret medlemslandene til økt innsats for mødres og nyfødtes helse. Direktøren bemerker at verden ikke vil oppnå Tusenårsmålene uten mer investering i kvinners helse og rettigheter.

 

"Det vil koste verden NOK 30 milliarder, mindre enn en og en halv dags militære utgifter, for å stoppe kvinner fra å dø under svangerskapet. Vi oppfordrer alle regjeringer til større innsats for å redde kvinners liv."