Funksjonshemmede personer må inkluderes

0
630

FNs generalsekretær ønsker i dag fremgang for å forbedre rettighetene til funksjonshemmede personer.

”Vi har mye å feire i år. Konvensjonen for funksjonshemmede personer i mai var et vendepunkt, ” sier generalsekretæren på Internasjonal dag for funksjonshemmede, 3. desember 2008.

Årets Internasjonale dag for funksjonshemmede kommer bare en uke før 60 års- jubileet for Den universelle menneskerettighetserklæringen. FN markerer begge under temaet ”Verdighet og rettferdighet for alle”.

Ban Ki- moon sier at FN fremdeles er engasjert i å sikre aktiv deltakelse og lederskap av personer med funksjonshemminger ”gjennom å sørge for at de har tilgang til, og er inkludert i alle aspekter av arbeidet vårt. ”

”Oppussingen av FNs hovedkvarter vil bedre tilgangen til våre fasiliteter. Disse utbedringene burde kommet for lenge siden. ”

Generalforsamlingen har lagt vekt på at for å oppnå Tusenårsmålene, må vi inkludere personer med funksjonshemminger i alle prosesser. 80 prosent av alle personer med funksjonshemminger – mer enn 400 millioner mennesker – lever i fattige land.

Slagordet for den internasjonale forbundet for funksjonshemmede er: ” Ingenting om oss uten oss. ”Jeg ber alle regjeringer om å sikre at personer med funksjonshemmede og deres organisasjoner er en integrert del av alle utviklingsprosesser. På denne måten kan vi promotere integrasjon og en bedre fremtid for alle mennesker i samfunnet”, sa Ban Ki- mon i sitt budskap.