Aint no mountain high enough

0
654
mountain

mountain

De utfordringene fjellinnvånere står overfor er og har vært, vel, ruvende. Nettopp disse utfordringene er tema for årets internasjonale fjelldag.

11/12-2012. På den internasjonale fjelldagen 2012 skal vi “feire fjellivet”. Men på grunn av klimaendringene, står hverdagen til de som holder til i fjellene i fare for å bli lite å rope hurra for.

Fjell dekker rundt en fjerdedel av verdens overflate og er hjem til en av ti av verdens innbyggere. Disse menneskene er blant verdens fattigste og dårligst stilte. De utsetter ofte for politisk, sosial og økonomisk marginalisering, og mangler tilgang til grunnleggende ting som helsetjenester og utdanning. I tillegg forsterker dagens globale utfordringer, som klimaendringer, økonomiske tendenser og befolkningsvekst, de vanskelighetene de står overfor.

Gjennom generasjoner har fjellinnvånere lært seg hvordan man kan leve med trusselen om naturkatastrofer. Det fins imidlertid stadig mer indikasjon bevis på at mange fjellområder er blirr mere katastraofeutsatte de siste tiåerene.

Globalt er fjellene enormt mangfoldige – fra tropiske regnskoger til permanent is- og snødekke, og fra havoverflaten Til nesten 9000 meters høyde. De er verdens vanntårn, og gir ferskvann til minst halvparten av verdens innbyggere. Fjell er imidlertid også farlige områder; skred, vulkanutbrudd, jordskjelv og flommende brevann truer livet i fjellområdene og områdene rundt. Fjellene spiller en viktig rolle i å påvirke klima og værforhold globalt og regionalt.

Det var etter det internasjonale fjellåret for ti år siden at resolusjon 57/245 ble vedtatt, der generalforsamlingen utropte 11. desember til den internasjonale fjelldagen. Siden da har verdens fjell fått en stadig høyere (pun intended) profil på agendaer på alle områder.