Et kall på flere lærere!

0
657
UN Photo/Fardin Waezi

 UN Photo/Fardin Waezi

5. OKTOBER, 2013 – «Et kall på lærere!» er slagordet for FNs internasjonale dag for lærere 2013 som feires av UNESCO, UNDP, UNICEF, utdanning internasjonal (EI) og den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Ettersom lærere er avgjørende når det kommer til oppnåelse av likeverd, like muligheter og kvalitetutdannelse, innebærer et kall på lærere et kall på en kvalitetutdannelse for alle. En utdannelse med preg av kvalitet bringer håp og et løfte om en bedre levestandard. Der er ikke noe sterkere fundament for fred og bærekraftig utvikling enn en kvalitetutdannelse gitt av en vellært, verdsatt, støttet og motivert lærer.

Hvorfor et kall på lærere?
Fordi det er en stor mangel på profesjonelle, vellærte og støttede lærere i verden i dag. Utfordringen ved rekrutteringen av lærere ligger ikke bare i tallene, men i tilbudet av kvalitetslærere. Alt for ofte er lærere underkvalifiserte, dårlig betalt og har lav status i samfunnet.
Dagens tilbud av lærere klarer ikke å holde følge med etterspørselen etter grunnskoleutdanning. I følge de nyeste data fra UIS data trengs det 1.6 millioner nye undervisningsstillinger innen 2015 for å nå universell grunnskoleutdanning, på samme tid må 5.2 millioner posisjoner erstattes ettersom dette er antallet lærere som er forventet å forlate yrket.
Situasjonen er verst i Afrika sør for Sahara, hvor befolkningen i skoleklar alder øker mest. Mer enn 900 000 nye grunnskolelærere trengs i dette området før 2015.
Ved UNESCOs hovedkvarter i Paris er fokuset under feiringen av FNs internasjonale dag for lærere 2013, på håndteringen av gapet mellom tilbud og etterspørsel av lærere, barrierer for å sikre en kvalitetsutdannelse for alle og læreres rolle i å utvikle globale borgere.
Samarbeidspartnere blir oppfordret til å organisere arrangementer over hele verden for å sikre at dagen virkelig blir en internasjonal feiring.