Antall barnesoldater øker i takt med spredningen av mindre og lettere skytevåpen.

0
650
UN Photo/Tobin Jones

UN Photo/Tobin Jones

6. SEPTEMBER, 2013 – Utviklingen av mindre og lettere våpen gjør det enklere å bruke barnesoldater. Radhika Coomaraswamy, FNs spesialrepresentant for barn i væpnet konflikt, forklarte allerede i 2008 sammenhengen mellom spredningen av lettere våpen og økende antall barnesoldater.

Den svenske forskeren Jon Bergeå kaller små og lette skytevåpen for de egentlige masseødeleggelsesvåpen. I et intervju med Sydsvenskan legger han til: ”små og lette våpen dreper mer mennesker hvert år enn atombombene i Hiroshima og Nagasaki til sammen”.

I følge UNICEF er det i dag rundt 300 000 barnesoldater i verden. Både myndighets og opposisjonsstyrker benytter seg av barnesoldater verden over. Barnesoldater brukes ved frontlinjen, men også i mer støttende funksjoner. Ofte benyttes barn som portører og bærer tunge bør eller skadde soldater.

Mange barn blir bortført og banket til underkastelse, andre blir med i de militære gruppene for å unnslippe fattigdom. Uavhengig av rekrutteringsmetoden er de fleste barnesoldater vitne til død, drap og seksuell vold, noe som kan ha store langsiktige psykologiske konsekvenser.

For øyeblikket blir barnesoldater brukt i land som Syria og Den Sentral Afrikanske Republikk, for å nevne noen eksempler. I Syria har rapporter fastslått at både myndigheter og opposisjonen rekrutterer barnesoldater. I følge rapporter har barn også blitt brukt som menneskelige skjold.