Tidlig mor – ødelagt barndom

0
695
UN Photo; Martine Perret “A mother and her child in Lesuata, Timor-Leste.”

UN Photo; Martine Perret  “A mother and her child in Lesuata, Timor-Leste.”
BRUSSEL, 30. OKTOBER, 2013 – hver dag i utviklingsland føder 20 000 jenter under 18 år. Ni av ti, av disse fødslene skjer som en del av et ekteskap eller andre former for samliv.

Av de 7.3 millioner fødsler som skjer hvert år i utviklingsland, er 2 millioner av disse fødslene gjort av jenter som er 14 år eller yngre. Det er flere langsiktige helsemessige og sosiale konsekvenser forbundet med så tidlige fødsler – eksempler kan være større risiko for at mor dør under fødsel eller fødselsfistel. Hvis den nåværende trenden fortsetter vil antallet fødende jenter under 15 år kunne stige til 3 millioner i året innen 2030.

Disse tallene fremkommer av rapporten The State of World Population 2013, som ble publisert i dag av FNs befolkningsfond (UNFPA).

I alle regioner i verden er jenter som er offer for fattigdom, lite utdannelse og fra rurale områder mer sannsynlige til å bli gravide enn rikere og mer utdannede jenter.

«For ofte klandres kun jenten for å ha bitt gravid,» sa UNFPA direktør Dr. Babatunde Osotimehin. «realiteten er at en graviditet i barndomsårene som oftest ikke er resultatet av et bevisst valg, men heller et resultat av mangel på valgmuligheter, og av omstendigheter som jenten selv ikke har kontroll over. Det er en konsekvens av lite eller ingen tilgang til skolering, arbeid, kvalitetsinformasjon og helsetjenester.»

Det er ikke bare mødre og barnet deres som tar konsekvensene. Barn som får barn påvirker også samfunn og nasjoners økonomi. For eksempel, hvis de over 200 000 jenter som får barn i barndomsårene i Kenya hadde blitt ansatt istedenfor å bli gravide, kunne over 20 milliarder NOK blitt lagt til økonomien. Dette tilsvarere like mye som hele Kenyas bygg- og anleggssektor. Hvis jenter i barndomsårene i Brasil og India hadde fått muligheten til å vente med å få barn til 20 årene, kunne landene hatt en større økonomisk produktivitet, lik over 20.7 milliarder NOK i Brasil og 45.6 milliarder NOK i India.

Graviditet i barndomsårene er både en årsak og en konsekvens av menneskerettighetsbrudd. En graviditet undergraver en jentes muligheter til å benytte seg av sin rett til utdannelse, helse og autonomi. En jente som ikke har mulighet til å benytte sine rettigheter er mer sårbar for å bli gravid.