Strengere grensekontroll opprettholder etterspørselen etter menneskesmuglere

0
606
Picture: hoto: Mujahid Safodien/IRIN Migrants climb into a smuggler's vehicle at the border between Zimbabwe and South Africa

Picture: hoto: Mujahid Safodien/IRIN Migrants climb into a smuggler's vehicle at the border between Zimbabwe and South Africa

7. JANUAR, 2014 – Etter skipsforliset ved Lampedusa, som resulterte i at 300 emigranter mistet livet, ble det igjen satt fokus på at menneskesmuglere blir rike på bekostning av desperate mennesker som flykter til et bedre liv fra krig og elendighet. Som et resultat har grenseovervåkning og grensekontroll rundt middelhavet økt.

Oppfatningen om at menneskehandel og smugling av mennesker er det samme, er feil. Den faktiske situasjonen er mye med kompleks. Smuglere, i motsetning til menneskehandlere, tilbyr en tjeneste som emigranter er villige til å betale for. Etterspørselen for slike tjenester har økt i takt med at stater over hele verden har økt grensesikkerheten og gjort det vanskeligere å krysse grenser de siste 10-15 årene. Dette gjør det vanskeligere for emigranter å komme seg til andre land på lovlig vis, og øker etterspørselen etter ulovlige løsninger.
I 2013 døde minst 2 360 emigranter mens de forsøkte å krysse grenser i all hemmelighet, dette gjør 2013 til det dødeligste registrerte året noensinne, i forhold til emigranter. Dette rapporterer Den internasjonale organisasjonen for migranter (IOM). IOM fastslår at hvis det internasjonale samfunnet ikke adresserer årsakene til uregelmessig migrasjon vil «flere emigranters liv gå tapt grunnet menneskesmuglere og menneskehandlere».

Tilgang til penger og villighet til å betale for de tilbudte tjenestene har stor innvirkning på hvilken risiko du møter som emigrant i verden i dag. De som kan kjøpe flybilletter, forfalskede pass og visum, samt bestikke både toll og immigrasjonskontorer, er mer sannsynlige i å nå sin destinasjon.

Andre emigranter må reise med det FNs kontor for narkotiske stoffer og kriminalitet UNODC kaller ‘pay-as-you-go’ pakker. Emigranter som reiser med disse pakkene må for hvert steg av reisen finne nye måter å komme seg videre på. Dette vil si ulike menneskesmuglere som ikke nødvendigvis er forbundet med hverandre, dette innebærer en større risiko for emigranter, som lettere kan bli utsatt for overgrep eller bli strandet i områder som Sinai ørkenen og Yemen. Dette kan føre til at de blir fanget eller solgt til menneskehandel.

Omfanget av hvor mange menneskesmuglere som selger eller fanger emigranter for salg til menneskehandlere, er uklart. De fleste historiene som kommer til overflaten er de historiene som forteller om dårlige opplevelser, historier med positivt resultat har en tendens til å forsvinne under media og søkelysets radar. I følge eksperter faller storparten av emigranter ikke som offer for menneskesmuglernes misbruk.

Den positive sensibilitet som preger debatten vedrørende ulovlig migrasjon over hele verden gjør det usannsynlig at mekanismer, som kan forbedre situasjonen, vil bli introdusert i den nærmeste fremtid. Så lenge populasjonen verden over er imot immigrasjon til sine land, vil regjeringene fortsette å gjøre det vanskeligere for emigranter å komme lovlig i land, noe som vil opprettholde behovet for menneskesmuglerne.