Ban Ki-moon foreslår omorganisering for å bedre FNs freds- og nedrustningsarbeid

0
634

FNs generalsekretær Ban Ki-moon presenterte i dag forslag som er ment å bedre organisasjonens fredsbevarende- og nedrustningsarbeid foran medlemsstatene.
I et lukket møte i generalforsamlingen, vektla Ban behovet for å omorganisering for å forsterke FNs innsats i disse to nøkkelområdene, i følge hans talsperson.

Generalsekretæren påpekte at antall fredsbevarende operasjoner er høyere enn noensinne, og at det er et behov for å håndtere den plutselige oppsvingen i etterspørselen, sa Michele Montas til reportere i New York.

“Han foreslo opprettelsen av en nytt feltstøtteavdeling som kan bistå feltoperasjoner med effektivt, konsekvent og ansvarlig, og å etablere et klart holdepunkt for ansvarlighet og tilregnelighet,” sa hun.

Generalsekretæren vektla også behovet for et iherdig og bestemt lederskap for å ta seg av nedrustningsspørsmål, og foreslo at Avdelingen for nedrustningsspørsmål kunne bli erstattet av et kontor ”med direkte linje inn til ham for å sikre tilgang og hyppigere samspill,” la hun til.

Ban lovet også at han skal fortsette å lytte til medlemsstatene og han har endret forslag i henhold til deres bekymringer.

I forhold til respons fra medlemsstatene, påpekte Montas at diskusjonene fremdeles pågår og at dagens presentasjon i forsamlingen bare var begynnelsen på konsultasjonene, og at det blir flere samtaler senere.