FNs generalsekretær advarer mot praktiseringen av slaveri

0
688

FNs generalsekretær Ban Ki-moon uttrykker bekymring for den fortsatte praktiseringen av slaveri, til tross for avskaffelsen på 1800-tallet. I generalsekretærens tale på internasjonal dag for avskaffelsen av slaveri 2. desember 2010, understreket han at slaveri fortsatt eksisterer, men i andre former enn tidligere. 

Private tjenere, gjeldsslaver, tvunget arbeid, menneskesmugling av kvinner og barn, tvungen prostitusjon, sex slaver, tvangsekteskap, kjøp og salg av koner og barnearbeid er noen av de moderen formene for slaveri.
”Denne virkeligheten krever årvåkenhet av det internasjonale samfunn og iverksettelsen av tiltak for å bekjempe moderne former for slaveri. Slaveri er ulovlig og gjerningsmennene må straffes. Ofre og overlevende har rett til erstatning og behandling”, understreket generalsekretæren