GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENS HELSEDAG

0
649

7. april 2011

«Bekjemp resistensutvikling: Ingen handling i dag, ingen behandling i morgen»

Oppdagelsen av antibiotika og andre antrimikrobielle legemidler ført til dramatiske forandringer i menneskelig helse. Før disse medisinene ble introdusert i 1940-årene, tok smittsomme sykdommer livet av titusener av mennesker hvert år. Disse medisinene hjalp til å drive ned spredningen av smittsomme sykdommer.

De første fremskrittene ble primært gjort i høyinntektsland og blant rikere befolkningsgrupper i fattige land. I løpet av de siste tjue årene nye offentlige helsestrategier og finansieringsmekanismer har gitt fattige samfunn tilgang til medisiner som bekjemper store dødelige sykdommer, inkludert tuberkulose, HIV, malaria, lungebetennelse og diarésykdommer. Privat salg av legemidler til mennesker og dyr har også økt dramatisk.

Vinningene har vært store, likevel risikerer vi å miste mange av disse dyrebare medisinene, fordi motstandsdyktige organismer utvikles. Antibiotikaresistens er et naturlig fenomen, men det forsterkes ved utbredt bruk, overforbruk og misbruk av legemidler, og spredning av resistente infeksjoner i helsevesen og gjennom landbruket Handel, reise og migrering øker spredningen av disse organismene mellom lokalsamfunn og over grenser.

Noen av medisinene som reddet våre foreldre og besteforeldre er allerede ubrukelige i dag. Resistens påfører helsesystemer store kostnader, og tar unødvendig livet til et økende antall mennesker. Slik trues mye av den fremgangen som vi har gjort for å nå FNs tusenårsmål. Dette kan også underminere vinningene fra andre typer moderne medisiner og teknologier som brukes for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. Kanskje mest bekymringsverdig er det at tilførselskanalen for nye antimikrobielle legemidler, til erstatning for de som har gått tapt, nesten har tørket ut.   

Verdens helseorganisasjon (WHO) har valgt ”Bekjemp resistensutvikling: Ingen handling i dag, ingen behandling i morgen” som temaet for Verdens helsedag dette året. Utviklingen av antibiotikaresistens er et komplekst problem som involverer en rekke aktører, og som trenger å bli adressert raskt og aggressivt gjennom omfattende tiltak på tvers av sektorer, innen og på tvers av landegrenser.

I dag oppfordrer WHO til handling for å øke ansvarlighet og stanse spredningen av resistens gjennom en sekspunktspakke: felles planlegging, overvåking, legemiddelregulering, rasjonell bruk av legemidler, infeksjonsforebygging, og kontroll, innovasjon og forskning. Regjeringer, industri og alle interesseparter må svare på oppfordringen. Global helse, og et uvisst antall millioner liv, står på spill.