Generalsekretærens budskap på verdens helsedag – byhelse teller!

0
657
FN-logo

DE FORENTE NASJONER

FN-logo

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENS HELSEDAG

Parallelt har byrden fra fattigdommen i verden også skiftet fra tynt befolkede distrikter til tettbygde strøk. Ved midten av dette århundret vil byboere utgjøre syv av ti personer. Det meste av denne eksplosive veksten finner sted i utviklingsland. Rask, ikke-planlagt urbanisering utvider slummer og uformelle bosetninger, og kommunale myndigheter sliter med å takle denne utviklingen.

Forskjellene i folks inntekter, muligheter, levekår og tilgang til tjenester gjenspeiles i folkehelsen. Truslene er mange: mangelfulle sanitærforhold og sjelden avhenting av avfall, forurensning fra trafikk og industri, smittsomme sykdommer som trives i skitt og overfylte omgivelser, høy andel tobakkbrukere, fysisk inaktivitet, usunt kosthold, vold og bruk av skadelige stoffer.

Disse problemene ligger i stor grad utenfor helsesektorens direkte kontroll. Forbedring av helsen i tettsteder krever derfor god politikk på alle områder av regjeringen, og bevissthet innenfor alle sektorer i samfunnet.. Den brede FN-familien av institusjoner og programmer er involvert i arbeidet med å redusere luft- og støyforurensing, trafikkopphopning og kriminalitet, og bidrar også til å forbedre bolig- og sanitærforhold, og mat- og vannsikkerhet.

Selv om det finnes mange helsetrusler i byer, finnes det også grunn til optimisme. De grunnleggende årsakene til helseproblemene i byene er kjent. Likeså er metodene for å håndtere dem. På verdens helsedag i år vil mer enn 700 byer fra hele verden dele sine suksesshistorier. Sammen viser disse retningslinjene, intervensjonene og god praksis hvordan vi kan gjøre byene til sunne steder å bo. 

Mange problemer kan løses gjennom bedre planlegging og mer effektiv bruk av standarder og den lovgivningen som er nødvendig for å håndheve dem. Handlingene trenger ikke være kompliserte eller dyre. Intervensjoner med en påvist effekt innebærer alt fra å bruke byhager og gårder til å fremme utdanning innen ernæring og fysisk aktivitet, til samfunn som arbeider sammen for å redusere kriminalitet og vold. La oss på verdens helsedag handle for å gjøre våre byer mer næringsrike for alle. Byhelse teller!