Den internasjonale dagen for reduksjon av omfanget av katastrofer

0
634
UN Photo/Victoria Hazou

UN Photo/Victoria Hazou

13. OKTOBER, 2013 – Den internasjonale dagen for reduksjonen av omfanget av katastrofer er en dag som tar sikte på å øke bevisstheten rundt hvordan mennesker og lokalsamfunn kan redusere risikoen for katastrofer og omfanget av dem. Dagen oppfordrer også borgere og myndigheter til å ta del i arbeidet for å bygge nasjoner og lokalsamfunn som er mest mulig motstandsdyktige mot katastrofer.

Årets tema er «Å leve med nedsatt funksjonsevne og katastrofer». Personer som lever med nedsatt funksjonsevne er blant de mest ekskluderte i dagens samfunn, og deres nød blir desto større når katastrofer rammer. Det er mindre sannsynlig at de mottar den nødvendige hjelpen de trenger når kriser rammer. Det er også mindre sannsynlig at de oppnår langsiktig bedring etter slike hendelser.

Det er flere studier som viser at det å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i alle stadier av katastrofehåndtering kan redusere sårbarheten og øke effektiviteten av myndigheters responstid og deres innsats for gjenoppretting. Ca 1 milliard mennesker i verden i dag lever med en eller annen form for funksjonshemning.

«På denne dagen for redusering av omfanget avkatastrofer; la oss forplikte oss til å gjøre alt vi kan for å sikre at alle personer med nedsatt funksjonsevne har tilfredstillende sikkerhetstiltak tilgjengelige og mulighet til å bidra til samfunnets velferd. La oss bygge en inkluderende verden hvor personer med nedsatt funksjonsevne kan spille en stor rolle som ressursfulle aktører for endring.» sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i sin uttalelse for dagen.