Internasjonal dag for lese-og skriveferdigheter

0
776

En av fem voksne – rundt 774 millioner- er analfabeter, og lever uten tilgang til verdens lager av skriftlig kommunikasjon. 74 millioner barn går ikke på skolen, og millioner andre ungdommer avslutter skolen uten å oppnå et tilfredsstillende nivå av lese- og skriveferdighet for å kunne delta aktivt i samfunnet. Dette er et alarmerende antall sett i kontekst av dagens informasjonssamfunn, og burde øke fokuset på tiltak mot analfabetisme over hele verden.

Temaet for årets internasjonale dag mot analfabetisme, ”Lese- og skriveferdigheter og helse”, skal sette søkelyset på forholdet mellom disse. Analfabetisme har direkte innflytelse på menneskets helse. Det forhindrer folk fra å kunne lese instruksjonene på en medisinflaske, og betyr at man kanskje vet mindre om AIDS, malaria og andre smittsomme sykdommer. Og fordi to tredjedeler av alle analfabeter er kvinner og ofte bærer byrden med å ta seg av syke familiemedlemmer, vil resultatet bli at de vet mindre om prevensjon, samt hvordan man skal bruke livbergende medisiner og andre behandlinger.

 For å bedre lese- og skriveferdigheter i verden, vil veldefinerte fremgangsmåter og økte investeringer være vesentlige. Lese- og skriveferdigheter er uunnværlige for å oppnå Tusenårsmålene som er rettet mot helse og bekjempelse av HIV og malaria, samt de viktigste utfordringene når det gjelder helsen til verdens befolkning. På denne dagen, la oss alle – regjeringer, FN-familien, donorer og det sivile samfunn – forvandle dette målet til handling. Lese- og skriveferdigheter for alle, vil komme oss alle til gode.