Nordens utenriksministre oppfordrer til økt støtte for Gaza

0
637

På et ekstraordinært nordisk utenriksministermøte i Oslo, utsendte de fem nordiske ministreneen felles uttalelse om støtte til Gaza og UNRWA.

 "Det er nødvendig at nødhjelpsorganisasjoner får fullt og uhindret tilgang til Gaza og at grensene åpnes", sa utenriksministrene Jonas Gahr Støre, Alexander Stubb, Carl Bildt, Per Stig Möller og Ossur Skarphéidsson.

 "Krigen i Gaza har tydelig vist at denne konflikten ikke kan løses med våpen. Nå må en robust fredsavtale på plass, samt politiske forhandlinger for å skape en varig våpenhvile. De nordiske landene støtter bestrebelsene for en varig våpenhvile. Samtidig understreker de nordiske utenriksministrene at fredsprosessen må tilbake på det rette spor. Krigens ødeleggelser har skapt enorme behov for både humanitær bistand og gjenoppbygging. Omfanget av varer som sendes inn i Gaza samsvarer ikke med behovene", sier uttalelsen. 

FN, og spesielt UNRWA, spiller en viktig rolle i koordineringen av den humanitære bistanden og gjenoppbyggingen av Gaza. De nordiske utenriksministrene er bekymret for UNRWA’s alvorlige finansielle situasjon. I 2009 har UNRWA et underskudd på 87 millioner dollar.  

 

Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre

Foto: FN/Cia Pak