Ban: Verden på autopilot

0
795
Ban

Ban
24.01.13 I hans første tale til FNs generalsamling i 2013, uttalte generalsekretær Ban Ki-moon at verden ikke lenger kan takle utfordringer som bærekraftig utvikling, nedrustning og konfliktresolusjon på autopilot.

”Mitt inderlige håp – og vårt felles presserende behov – er at vi slutter å gå fra krise til krise, symptom til symptom, og heller tar fatt på de grunnleggende årsakene og relasjonene, i tillegg til at vi erkjenner feilene i mange av våre tiltak”, sa Ban.

I årets første møte med FNs medlemstater, bemerket generalsekretæren at regjeringer og det internasjonale systemet altfor ofte opererer på autopilot.

”Problemer forblir i isolasjon, bekymringsverdige trender vedvares og videreutvikles – rett og slett fordi ‘det er slik det alltid har blitt gjort’, fordi virkelig forandring blir sett på som for dyrt eller urealistisk, eller fordi forskansede interesser har et grep om lovgivende systemer”, konstaterte han.

”Tiden for ‘business as usual’ er ute”, understrekte Ban. Dette er spesielt viktig i dagens verden av enorm uro og usikkerhet, fortsatte han og påpekte at i alt fra ”bevæpnede konflikter i Afrika og Midtøsten til økonomiske og miljømessige kriser verden rundt, testes vi hvert minutt av hver dag”.

Ban oppfordret medlemsland til å komme med sjenerøse løfter i Kuwait neste onsdag på den humanitære konferansen for Syria. Det humanitære samfunnet ettersøker 1,5 milliarder dollar for at kunne bistå millioner i nød de neste seks månedene.

”Vi må gjøre alt vi kan for å nå syrere i nød. Vi må øke innsatsen for å få en slutt på volden gjennom diplomati for å overvinne splittelsene innenfor Syria, regionen og sikkerhetsrådet”, sa han og la til at Syria er en av flere kriser som har ført til den største strømmen av flyktninger siden Kosovo-krisen for 13 år siden.

I 2013 er det også nødvendig å ”revurdere vår fremgangsmåte” med tanke på krisen i DR Kongo, redde tostatsløsningen og fredsprosessen mellom Israel og Palestina, samt gjøre mer for å fremme prinsippet om ansvaret til å beskytte mot alvorlige forbrytelser og for å forsterke rettsikkerheten når det gjelder nedrustning og ikkespredning.

I år kommer også blant annet arbeidet mot å oppnå bærekraftig utvikling til å fortsette, i tillegg til kampanjer mot vold mot kvinner og på grunnlag av seksuell orientering.

I en pressekonferanse etter hans tale til generalforsamlingen, uttalte Ban at han frykter at senere generasjoner kommer til å se tilbake på vår tid og spørre hvorfor verdens ledere ikke gjorde mer for å møte dagens mange utfordringer.