Bananer står imot økonomisk krise

0
807

Høy næringsverdi: bananene er en av verdens favorittfrukter

Bananer forventes å takle den globale finanskrisens effekter bedre enn andre jordbruksvarer, skriver FAO i en rapport.

FN-organet beregner at bananimporten vil minske til 13,8 millioner tonn i 2009, noe som innebærer en nedgang på 3,3 prosent i forhold til 2007. Bananimporten til EU, USA og andre i-land får mest nedgang.

Utviklingsland vil fortsatt se en økning i etterspørsel av frukt. Importen forventes å øke med 2,5 prosent og kan dermed nå hele 2,33 millioner tonn. Kina forventes å stå for den største økningen.

Dersom lavkonjunkturen fortsetter mot slutten av 2009, vil etterspørselen av bananer øke med opp til 7,8 prosent. Etterspørsel av tropisk frukt vil stige med circa 2 prosent, melder FAO.

Oppadgående trend
Rapporten beskriver hvordan en stadig befolkningsvekst og økt inntekt, sammen med økt bevissthet om frukters næringsverdi, fører til at konsumeringen av bananer og tropisk frukt sannsynligvis vil fortsette å øke de neste tiårene.

Handelen med bananer og tropisk frukt står nå for inntil 40 prosent av den globale frukthandelen. FAO-rapporten, som også ser på hvordan bananmarkedet har blitt påvirket av tidligere lavkonjunkturer, vil presenteres på et møte for beslutningstagere og eksperter på bananer og tropisk frukt, fra 9. til 11. desember 2009.