Ber Europa om å hjelpe fattige bønder

0
778

Brussel: I går ytret lederne av tre FN- organ: Verdens matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for landbruk og mat (FAO) og Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD), en felles bønn på vegne av verdens fattigste bønder til Europaparlamentets utviklingskomité. Sammen med Verdensbanken ba de om assistanse for å lette den globale krisen som er forårsaket av høye matpriser.

"Vi er i en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinær handling- og EUs  forslag til finanisering er den rette idéen på rett tiden," sa Josette Sheeran, Verdens matvareprograms  direktør. Hun viser til et forslag fra Europaparlamentets utviklingskomité om å plassere EUR 1 milliard i ubrukte subsidier i et fond som skal bekjempe matmangel. 

Mange fattige bønder i utviklingsland kan ikke plante markene sine fordi de ikke har råd til å kjøpe gjødslingsmidler og frø. Mange lever under USD 2 om dagen, og rundt 130 millioner mennesker har blitt presset ytterligere inn i fattigdom på grunn av de høye mat- og bensinprisene.  

For mer informasjon, se: Verdens matvareprogram