GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR FNS FREDSBEVARENDE STYRKER

0
665
alt

alt

29. mai 2011

Tragediene som har rammet FNs fredsbevarende styrker hittil i år, er en edruelig påminnelse om risikoene forbundet med deres viktige arbeid for fred. Når vi i dag markerer den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker, hedrer vi de mer enn 120 000 menneskene som gjennom militæret, politiet eller sivil tjeneste har tjenestegjort under det blå flagget, og vi minnes de som mistet livet i kampen for fred.

I løpet av de siste månedene har FN blitt utsatt for rekke tragedier i rask rekkefølge. Tidlig i april ble syv FN-ansatte drept i et angrep på en FN-leir i Afghanistan. Bare få dager senere mistet 32 personer livet i en flystyrt i den Demokratiske Republikken Kongo. Flyet ble brukt av FNs fredsbevarende operasjon i landet, og mange av de døde var FN-ansatte. Dette kom i tillegg til andre hendelser i andre deler av verden, og er en oppfølging av det smertefulle fjoråret da 173 personer i de fredsbevarende styrkene mistet livet som følge av naturkatastrofer, vold, ulykker og sykdom, inkludert de 100 FN-ansatte som mistet livet som en følge av jordskjelvet i Haiti i januar 2010.

Mens vi minnes det tunge ofret våre ansatte ga, hyller vi også deres prestasjoner. Gjennom å støtte folkeavstemningen i Sør-Sudan, å hjelpe til med å løse krisen i Elfenbenskysten i etterkant av valget, å støtte opplæring, kapasitetsbygging og institusjonell utvikling av politiet i Øst-Timor, og å patruljere fjellene i Sør-Libanon, har FNs fredsbevarende styrker representert organisasjonen på sitt beste. De har bidratt til å gjenopprette stabilitet, fostre gjenforening og bygge håp for en bedre fremtid.

 Deres bidrag er en manifestering av vår kollektive overbevisning om at mennesker som har overlevd krig ikke igjen skal måtte lide gjennom en periode av usikkerhet, urettferdighet og frykt – og at kun ved å fjerne disse forholdene kan vi skape varig fred.

Å opprettholde rettssikkerhet er temaet ved feiringen av den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker dette året. Rettssikkerhet er essensielt i arbeid med fredsbevaring, og fredsbevaring krever styrking av tillit til politiet, rettssystemet og kriminalomsorgen. Det er derfor FN lærer opp politi til å aldri misbruke sin makt, å støtte domstolene i å sørge for rettferdig saksgang, og å arbeide for humane fengselsforhold.

På denne dagen for FNs fredsbevarende styrker, fokusert på rettsikkerhet, takker vi landene som bidrar med tropper, politi og sivilt personell i våre operasjoner, og vi hedrer de som tjener FN med slik utmerkelse og dedikasjon.