Beskjed fra FNs Generalsekretær Ban Ki-moon på FN-dagen

0
657
BANportrait

BANportraitOm bare få dager vil menneskeheten ønske velkommen sitt medlem nummer 7 milliard.

Noen sier at vår planet er overbefolket. Jeg sier at vi er 7 milliarder sterke.

Verden har gjort oppsiktsvekkende fremgang siden de Forente Nasjoner ble født for 66 år siden, i dag.

Vi lever lengre. Flere av våre barn overlever. Flere og flere av oss lever i fred, i demokrati styrt av lover.

Som vi har sett i dette dramatiske året, har folk overalt stått opp for sine rettigheter og menneskelige friheter.

Og likevel … all denne framgangen er truet. Fra økonomisk krise. Økende arbeidsledighet og ulikhet. Klima forandringer.

Rundt om i verden lever alt for mange mennesker i frykt. For mange mennesker tror ikke lengre at deres myndigheter eller den globale økonomien kan levere for dem.

I disse turbulente tider er det kun ett svar: en felles hensikt.

Globale problemer krever globale løsninger.

De tvinger alle nasjoner til å komme sammen for å handle på en agenda for menneskeheten.

Dette er essensen av FNs misjon:

Å bygge en bedre verden.

Å ikke la noen bli igjen.

Å stå opp for de fattigste og mest sårbare i den globale fredens og sosiale rettferdighetens navn.

På denne spesielle dagen la oss derfor erkjenne:

Aldri har de Forente Nasjoner vært så nødvendig.

I vår stadig mer sammenvevde verden har vi alle noe å gi og noe å få igjen ved å jobbe sammen.

La oss samle oss, alle 7 milliardene, for våre globale felles goder.

 

Foto: UN Photo/Eskinder Debebe