Darfur: forverring av sikkerheten kan ugjenkallelig skade bistandsinnsats for millioner, advarer FN

0
643

Den økende voldsbruken i den krigsherjede Darfur-regionen i Sudan, gjentatte militære angrep, vilkårlig bombing av landsbyer og målrettet angrep på bistandsarbeidere, truer med å ugjenkallelig ødelegge den skjøre livslinjen som sikrer overlevelsen av millioner av mennesker, advarte de Forente Nasjoner i dag og bemerket at tilgangen på bistand i desember var dårligst på nesten tre år.

”Hvis denne situasjonen fortsetter, vil den humanitære operasjonen og velstanden til befolkningen den er ment å hjelpe, bli ugjenkallelig satt på spill,” uttalte 13 involverte FN-organisasjoner i en felleserklæring, og etterlyste både beskyttelse av sivilbefolkning og bistandsarbeidere og en slutt på immuniteten gitt til de som begår brudd på menneskerettigheter.

”Hvis ikke vil verken FNs humanitære organer eller ikke-statlige organisasjoner være i stand til å holde den skjøre livslinjen som frem til nå har sørget for hjelp og beskyttelsestiltak til rundt fire millioner mennesker i Darfur berørt av denne tragiske konflikten.”

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og nevnte FN-organer tilføyde at de siste to årene har humanitære hjelp reddet livene til over hundre tusen sivile som har blitt fanget av konflikten, der kamper mellom regjeringsstyrkene, milits og opprørsgrupper som ønsker større grad av selvstyre har vart i nesten fire år og som har drept minst 200 000 mennesker og drevet ytterligere to millioner på flukt.

Dødsraten har sunket til under krisenivåer, tilfeller av feilernæring har blitt halvert siden toppen av krisen ble nådd i 2004, nesten tre av fire av alle mennesker i Darfur har nå tilgang på rent drikkevann, og bare i 2006 alene ble det levert 400 000 tonn mat.

”I møtet med den økende usikkerheten og faren for samfunnet og bistandsarbeidere, har FN og dets humanitære partnere holdt stand for å sikre overlevelse og beskyttelse for millioner,” sa uttalelsen. ”Den standen kan ikke bli holdt mye lenger.”

Den vektla at adkomsten til de trengende var i desember det verste den hadde vært siden april 2004, og nevnte de gjentatte militære angrepene, skiftende frontlinjer, og fragmenteringen av bevæpnede grupper som årsakene til at humanitære adkomst var blitt satt på spill. Bare i de siste seks månedene har mer en 250 000 mennesker blitt fordrevet, og mange flykter for andre eller tredje gang.

”Landsbyer har blitt brent, plyndret og utsatt for tilfeldig bombeangrep, og avlinger og husdyr har blitt ødelagt. Tilfeller av seksuell vold mot kvinner skjer med skremmende hyppighet. Situasjonen er uakseptabel. Ei heller kan vi godta volden som stadig mer blir rettet mot bistandsarbeidere,” sa organisasjonene, og la til at 12 hjelpearbeidere har blitt drept de siste seks månedene, hvilket er flere enn de forrige to årene sammenlagt.

For mer informasjon (på engelsk)