Budskap fra FNs generalsekretær: Rettigheter for eldre i fokus

0
622

FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier at rettighetene til eldre personer blir brutt hver dag, og at de ofte står overfor aldersdiskriminering på sin arbeidsplass. I sitt budskap på Internasjonal dag for eldre, sa generalsekretæren sa at fremmingen av uavhengighet, deltakelse og verdighet for eldre lenge har vært på dagsordenen i FN. Det er også viktig for gjennomføringen av Madrids Internationale handlingsplan for aldring.

Temaet for årets Internasjonale dag for eldre, er "Rettigheter for eldre". Dette er spesielt viktig i år året siden vi markerer 60-års jubileet for FNs menneskerettighetserklæring. FNs medlemsland forpliktet seg  "til å eliminere alle former for diskriminering, inkludert aldersdiskriminering" under det andre internasjonale toppmøtet for aldring som fant sted for seks år siden.

"Anerkjennelsen av den avgjørende rollen som eldre spiller i samfunnet er en viktig grunnpilar i Madrids handlingsplan," sa Mr. Ban.

"Under den første gjennomgangen og vurderingen av planen tidligere i år, ble det gjort helt klart at mer må gjøres på nasjonalt nivå for å støtte eldre. For eksempel fremme deres inntektstrygghet og sosial beskyttelse, samt sikre god kvalitet på helsevesenet og bestemmelser for langsiktige omsorgstjenester. For å gjøre dette mulig må nasjonale og aldersspesifikke retningslinjer forbedres betydelig, og behovene til voksne personer må inn i en større rammeverk. "