COVID-19 & HIV/AIDS: Kolliderende pandemier

0
979
Foto: UN

Med en verden fokusert på covid-19, er Verdensdagen for AIDS en viktig påminnelse om en annen global pandemi som fortsatt herjer i ulike deler av verden – 40 år etter den først dukket opp. 

COVID-19 har vist at under en pandemi er «ingen trygge før alle er trygge.» Å etterlate folk er ikke et alternativ dersom vi skal lykkes i kampen mot korona.

«Kampen mot COVID-19 har mye å lære fra HIV-responsen,» sa FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse til Verdensdagen for AIDS den 1. Desember. «Vi vet at for å få slutt på AIDS, og bekjempe COVID-19, må vi stanse stigma og diskriminering, sette mennesker i sentrum, og begrunne våre kampanjer i menneskerettighetene,» sa Guterres.

Til tross for store gjennombrudd er ikke AIDS krisen fullstendig over. HIV er hverdagen til over 38 millioner mennesker over hele verden. I 2019 hadde hele 12.6 millioner av HIV smittede ikke tilgang til den nødvendige livreddende behandlingen mot sykdommen. HIV smitter i overkant av 1.7 millioner mennesker hvert eneste år, og dreper mer enn 690 000. Verdens sosioøkonomiske ulikheter resulterer i at det fremdeles er de svakeste områdene som blir hardest rammet ifølge en rapport fra UNAIDS.

Foto: UN

Global solidaritet, delt ansvar

Temaet for årets Verdensdag for AIDS – «Global solidaritet, delt ansvar» – er en viktig påminnelse om at vi må fortsette å motarbeide ulikheter og menneskerettighetsbrudd. Kriminalisering, stigma og diskriminering er alle utfordringer knyttet til å sikre tilgang til trygg helsehjelp.

«Rikdom bør ikke avgjøre hvorvidt man har tilgang på den nødvendige helsehjelpen. Vi trenger en COVID-19 vaksine og HIV-behandling som er rimelig og tilgjengelig for alle mennesker i alle land – særlig i de fattigste og mest marginaliserte områdene,» sa Guterres.

Les også: Meslinger dreper 200 000 mens vaksinering stagnerer

I en tid med kolliderende pandemier bidrar UNAIDS med sin ekspertise gjennom ledelsen av «People´s vaccine initative.» Dette samarbeidsprosjektet har som formål å gjøre en COVID-19 vaksine tilgjengelig for alle mennesker i hele verden.

«Screening, testing og behandling bør være rimelig tilgjengelig for alle, inkludert de uten forsikring; ingen land skal etterlates. Beskytt menneskerettigheter under pandeminedstegningen og støtt deres helsearbeidere,» sa Dr. Jantine Jacobi som er UNAIDS representant i Brussel.

Hun frykter at «siden HIV har forsvunnet fra radaren her i Brussel, har det oppstått en fortrengning som minimerer fokuset på AIDS pandemien.» Nylige studier viser at utfordringer knyttet til tilgang til nødvendig helsehjelp knyttet til AIDS vil resultere i ytterlige en halv million døde.

UNAIDS, og fire andre FN-organer; UN Women, UNICEF, UNESCO og UNFPA, har sammen lansert Education Plus. Initiativet støtter tenåringsjenter og unge kvinner i Afrika med skolegang. Formålet er enkelt – dersom kvinner blir, og fullfører skolen blir sannsynligheten for å få HIV redusert med 50%.

På Verdensdagen for AIDS kan du gjøre en forskjell ved å bruke det røde båndet, eller ved å dele kampanjen på sosiale medier.

Illustrasjon: UN