75 måter FN utgjør en forskjell på: Bidrar til å løse store internasjonale konflikter 22/75

0
658
FN domstol Haag

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Ved å avsi dommer og ekspertuttalelser har Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) bidratt til å løse store internasjonale konflikter om bl.a. territorielle spørsmål, maritime grenselinjer og flyktningspørsmål.

Domstolens rolle er å avgjøre, i samsvar med folkeretten, juridiske tvister som er forelagt den av stater og å gi rådgivende uttalelser om juridiske spørsmål henvist til den av autoriserte FN-organer og spesialiserte byråer. Domstolen følger folkeretten og løser konflikter som FNs medlemstater bringer fremfor domstolen, og gir FNs organisasjoner ekspertråd i juridiske spørsmål.

Domstolen består av 15 dommere som er valgt til stillingen av Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet for ni år av gangen. De offisielle språkene er engelsk og fransk. FN ble opprettet av mennesker som overlevde to verdenskriger, med mål om at fremtidige generasjoner skulle slippe å oppleve de samme grusomheter som de hadde opplevd. Siden dens opprettelse har FN ofte blitt bedt om å forhindre at konflikter utvikler seg til krig, om å bidra til å gjenopprette fred etter at væpnede konflikter bryter ut, og om å fremme varig fred i tidligere konfliktområder.

Les mer her

fn 75 norge