Hev stemmen din – ikke havnivået!

0
715


5. JUNI, 2014 – I 1972 i Stockholm møttes for første gang verdens ledere i FN-regi for å diskutere det globale miljøet. Resultatet av møtet ble etableringen av FNs miljøprogram UNEP. Verdens miljødag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål.

I 2014 er tema for dagen små øystater og klimaendringene. Slagordet er «Raise your voice- not the sealevel».

2014 er FNs internasjonale år for små øystater, særlig med tanke på klimaendringene og økningen av havnivået. I forlengelsen av dette, og i sammenheng med FNs utgivelse av klimarapporten, er dette temaet også valgt ut for markeringen av miljødagen.

FN har et ekstra fokus på gruppen «Small Island Developing states (SIDS)» , som er en gruppe utviklingsland som mottar bistand fordi de er små øystater, og fordi deres geografiske plassering gir landene en ulempe på verdensmarkedet.

UNEP roterer hovedmarkering av miljødagen, og i 2014 vil hovedmarkeringen finne sted på Barbados

Hovedkontoret til UNEP ligger i Nairobi i Kenya. Sammen med UN Habitat er UNEP de eneste FN-organisasjonene som har hovedkontoret sitt i et utviklingsland. Enkelt sagt fungerer UNEP som FNs miljøverndepartement.

UNEPs hovedformål er å sette miljøet på agendaen i FN-systemet, og sørge for at verdenssamfunnet bringer kloden videre i en tilstand som ikke forverrer miljø og livsvilkår for framtidige generasjoner. UNEP ledes av tyskeren Achim Steiner, som i 2014 ble gjenvalgt for to nye år.

Sjekk ut filmen under hvis du vil bli inspirert til miljøhandling!

WED 2014 logo NORWEGIAN