Klimaendringene forverrer belastningen på våre vannressurser

0
69822. MARS, 2014 – FNs generalsekretær Ban Ki-moon advarer om at klimaendringer vil forverre påkjenningen på vannressurser og øke vannmangelen. I sitt budskap i forbindelse med Verdensdagen for vann sier generalsekretæren at klimaendringene i stor grad skjer på grunn av uforsvarlig energibruk. «Forsøk på å gi universell tilgang til vann og energi vil bli undergravd hvis dagens varmeutvikling fortsetter,» sa han.

Temaet for årets Verdensdag for vann er «vann og energi». Produksjonen og overføringen av energi krever bruk av vannressurser, særlig vannkraft, kjernekraft og termisk energi. Om lag 8 % av verdens energi blir brukt til å pumpe, behandle og transportere vann til ulike forbrukere.

Fokuset for Verdensdagen for vann adresserer urettferdighet, særlig for den fattigste milliarden av mennesker som bor i slummer og fattige byområder. Disse menneskene må overleve uten tilgang til rent vann, adekvate sanitærforhold, tilstrekkelig med mat og tilgangen til energitjenester.

«Forbindelsene mellom vann- og energibehov fordrer integrert politikk og innovative strategier. Vann bør brukes – og elektrisitet skal genereres og distribueres – rettferdig og effektivt, slik at alle forbrukere får en rettferdig andel «, sa Ban Ki-moon i sin melding.

Det er 1,3 milliarder mennesker i verden som ikke har tilgang til elektrisitet. 768 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann og 2,5 milliarder mennesker har ikke tilgang til gode sanitærforhold. Direktør for FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) Yuri Fedorov og FNs utviklingsprogram (UNDP) har lansert kampanjen «Null korrupsjon, 100x utvikling» for å skape oppmerksomhet om dette problemet. 

«På Verdensdagen for vann må vi akseptere at vann er en grunnleggende menneskelig nødvendighet. Vi kan ikke leve uten det. Men det må fordeles riktig og til alles fordel. Dette betyr at myndigheter, privat sektor, det sivile samfunn og regjeringer må arbeide sammen for å eliminere korrupsjon som hindrer lik tilgang til vann, » sier Fedoroy.