Norge gir 5 millioner dollar til internasjonal reservebank for uran

0
678

”Norge ønsker å ta del i innsatsen for å skape et lager for lavt anriket uran, kontrollert av det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)” uttalte utenriksminister Jonas Gahr Støre onsdag i en pressemelding på UDs sider. Med en donasjon på 5 millioner dollar er Norge nå det andre landet i verden som gir økonomisk støtte til det transnasjonale prosjektet.

I utgangspunktet ble initiativet til en slik reservebank for kjernefysisk materiale lansert av gruppen Nuclear Threat Initiative i september 2006. Den amerikanske investoren Warren Buffet donerte da 50 millioner dollar, med krav om at resten av den nødvendige investeringen på 150 millioner dollar måtte komme fra det internasjonale samfunnet. USA har senere lovt 50 millioner dollar til prosjektet. 

Norge har tatt på seg å utfordre andre land til å ta del i spleiselaget, og bidra med de resterende 45 millionene dollar som må til for gjennomføringen av prosjektet. Generaldirektør for IAEA, Mohamed ElBaradei, kalte Norges bidrag velkomment. ”Dette er et viktig steg mot etableringen av et likeverdig multilateralt rammeverk for kjernekraftbrensel, som vil kunne gi sikkerhet mot brå endringer i tilgang og tilbud, samt styrke ikke-spredningsregimet for kjernefysisk materiale”, fortsatte han.

Generaldirektør for IAEA, Mohamed ElBaradei samtaler her med generalsekretær i FN, Ban Ki-moon.

Brenselbanken er basert på en likhetstanke, og skal fungere som et reservelager ved for eksempel kraftige økninger i brenselpriser. Den presenterer et alternativ for land som vurderer å starte sin egen anrikning av uran. Annonseringen av Norges støtte til initiativet kom under konferansen “Achieving the Vision of a World Free of Nuclear Weapons” i Oslo denne uka, hvor blant annet ElBaradei var en av innlederne.

Ni forskjellige planer for plassering av reservebanken har foreløpig blitt presentert, hvorav mulige plasseringer enten i Angarsk, Russland, eller i Tyskland. Internasjonale miljøvernorganisasjoner, deriblant Bellona, har uttrykt bekymring for eventuelle ødeleggelser som kan oppstå i forbindelse med tiltakene for ikke-spredning av kjernefysisk materiale. "Bellona innser viktigheten av å få kjernefysisk brenselforråd under multinasjonal overvåkning, men oppfordrer Støre sterkt til å ta hensyn til den miljømessige virkningen en slik kjernefysisk brenselbank vil ha i området den eventuelt blir bygd”, sa Bellonas Nils Bøhmer. Les mer på Bellonas engelske hjemmesider.

Reservebanken ville være et lager av såkalt lavt anriket uran (low-enriched uranium- LEU), som inneholder mindre enn 20 % uran-235, og kan brukes indirekte i atomvåpen (kilde: Statens Strålevern)

Norge er med i syvlandsinitiativet, som også består av landene Australia, Chile, Storbritannia, Indonesia, Romania og Sør-Afrika. Gjennom dette samarbeidet forplikter deltakerne å stille seg bak tiltak for å oppnå internasjonal enighet om praktiske steg mot globale mål for ikke-spredning og nedrustning. Les mer her. 

Kilder: Regjeringen.no, IAEA, Bellona og Statens Strålevern.