Toaletter sikrer jenter og kvinners rettigheter.

0
770
Flickr/Gates Foundation: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Flickr/Gates Foundation: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

22. NOVEMBER, 2013 – Er det noen sammenheng mellom toaletter og kvinners rettigheter? Mange vil kanskje bli overrasket av svaret, for ja det er en sterk sammenheng mellom disse fenomenene. Tilgang til trygge toaletter og tilfredsstillende sanitære forhold er grunnleggende nødvendigheter som sikrer jenters muligheter for å ta en utdannelse. Disse forholdene spiller også en avgjørende rolle når det kommer til kvinners helse og sikkerhet.

2.5 milliarder over hele verden strever fordi de lever uten tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold i deres daglige liv. Over en milliard kvinner mangler tilgang til toaletter og tilfredsstillende sanitære forhold.

Situasjonen for kvinner i Afrika er spesielt ille. 7 av 10 kvinner mangler tilgang til trygge toaletter og tilfredsstillende sanitære forhold.

Det er mer sannsynlig at jenter skal droppe ut av skolen og ikke fullføre sin utdannelse enn gutter. Av de totalt 113 millioner barn som ikke går på skole er 60 % av disse jenter. For mange jenter, og unge kvinner, er det mangelen på sikkerhet og tilrettelagte fasiliteter som hindrer dem fra å satse på utdannelse. Når en jente menstruerer tvinges hun i mange tilfeller til å holde seg hjemme, og mister dermed en uke med skole hver måned. Å ha tilfredsstillende sanitære forhold på skoler er like viktig som bøker og skrivesaker til elevene.

Tilgang til toaletter og tilfredsstillende sanitære forhold påvirker også voksne kvinner. Spesielt fattige urbane kvinner blir påvirket av mangelen på toaletter. Det er ikke like lett eller sikkert for kvinner å slå lens i det fri usett, de må ofte vente til det blir mørkt eller stå opp tidlig før andre har stått opp.

Som en del av vannuken i Stockholm i år, sa FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson: «rapporter fra flere land indikerer at mange voldtekter inntreffer når kvinner tvinges til å forlate sine hjem på leting etter avsideliggende steder hvor de kan gjøre sitt fornødne». I tilegg til risikoen kvinner står overfor i forhold til fysisk og seksualisert vold, er dyreangrep også en fare.

Kvinner opplever også en disproporsjonal andel av byrder i tilknytning arbeid og helse, som kan være forbundet med ikke tilfredsstillende sanitære forhold. Det å vente lenge i kø for tilgang til offentlig toalett eller å måtte gå lange avstander for å finne et avsideliggende sted hvor man kan gjøre sitt fornødne, betyr at barn blir satt til å ta vare på seg selv og utsettelse av husarbeid.

Toaletter og tilfredsstillende sanitære forhold sikrer at både jenter og kvinner kan nyte deres rett til utdannelse og sikkerhet. Toaletter, tilfredsstillende sanitære forhold og personlig hygiene er tabubelagte tema, noe vi må forsøke å endre på.


logoVerdens toalettdag feires tirsdag 19. November, det er første gang dagen feires i år.
I den anledning har vi utarbeidet en artikkelserie om toaletter og tilfredstillende sanitære forhold, og om hvilken rolle de spiller i det moderne menneskets liv.

Du kan også lese gårsdagens artikkel om hvordan kjemikaliene i dine vaskeprodukter kan forurense nærliggende vannkilder.