World Drug Report: Narkotikamarkedene er stabile, men konsum av syntetiske og reseptbelagte legemidler øker.

0
643

Mens globale markeder for kokain, heroin og cannabis minsket eller forble stabile, økte produksjon og misbruk av reseptbelagt poioidmidler og nye syntetiske legemidler, i følge rapporten World Drug Report 2011 (www.unodc.org/wdr).

Flaggskipsrapporten ble lansert 23. juni på FNs hovedkvarterer av generalsekretær Ban Ki-moon, Yury Fedtov, leder av FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), og andre senioroffiserer fra FN, USA og Russland.

Globalt brukte rundt 210 millioner mennesker, omtrent 4.8 prosent av befolkningen i alderen 15-64 år, illegale stoffer minst en gang i løpet av det foregående året. Hovedtrekkene viser at stoffmisbruk forblir stabilt. Etterspørselen steg, imidlertid, for substanser som ikke er under internasjonal kontroll, slik som piperazin og cathinon. Effekten av cannabis blir også etterlignet ved bruk av syntetisk cannabinoid såkalt ”spice”.

Kokainmarkedet i USA har gjennomgått en stor nedgang i løpet av de siste årene. Likevel forblir USA det største markedet for kokain, men en estimert konsumpsjon på 157 tonn kokain i 2009, hvilket tilsvarer 36 % av den globale konsumpsjonen. Det nest største kokainmarkedet er Europa, spesielt vest- og sentral-Europa, der konsumpsjonen er beregnet til 123 tonn.

I løpet av det siste tiåret er kokainforbruket i Europa doblet (selv om markedet har holdt seg relativt stabilt de siste årene). Det er beregnet at rundt 21 tonn kokain ble smuglet via Vest-Afrika til Europa i 2009. Dette er en nedgang fra to år tilbake, da den totale mengden muligens var så stor som 47 tonn.

I mellomtiden har markedsprisen for kokain sunket betydelig siden midten av 90-tallet. For bare ti år siden, var det nord-amerikanske markedet for kokain fire ganger større enn det europeiske. I dag nærmer den estimerte verdien av det europeiske kokainmarkedet (36 mrd. USD) seg verdien av det amerikanske markedet (37 mrd. USD).

Cannabis forblir klart det mest vidt produserte og brukte illegale stoffet globalt, selv om data om cannabis er begrensede. I 2009 ble det beregnet at mellom 2,8 prosent og 4,5 prosent av verdens befolkning mellom 15 og 64 hadde brukt cannabis minst én gang i løpet av det siste året. Det tilsvarer mellom 125 og 203 millioner mennesker.

Økende produksjon, smugling og forbruk av amfetaminlignende stoffer i tillegg til en ny økning i opiumdyrkning og heroinsmugling er temaer av bekymring i Sørøst-Asia. ”De positive utviklingene vi har sett angående tradisjonelle stoffmarkeder blir utlignet av populariteten for såkalte ”designstoffer” som etterlikner ulovlige stoffer”, sa leder for UNODC, Yury Fedotov.

Narkotiske stoffer forårsaker rundt 200 000 dødsfall hvert år, ettersom mennesker med alvorlige stoffproblemer utgjør en stor andel av etterspørselen, er behandlingen av dette problemet en av de beste måtene å minske markedet på,” sa Fedotov.