75 måter FN gjør en forskjell på: Bidrar til samfunnsutvikling i Afrika 18/75

0
718
fn 75 afrika utvikling

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Afrika er fortsatt blant FNs høyest prioriterte områder. FN-systemet spiller en svært viktig rolle i å koordinere forskjellige former for bistand, fra å styrke av demokratiske institusjoner og hjelpe utsatte land takle epidemier som ebola, til å forhandle frem fredsavtaler mellom stridende parter 

I 2991 vedtok afrikanske land en plan kalt “New Parnership for Africa’s Development” som skulle fungere som et mulitnasjonalt rammeverk for å kanalisere internasjonal støtte til Afrika. For å øke sin støtte til Afrika ytterligere, opprettet FN et rådgivende kontor i 2003. Afrika mottar 36 prosent av alle FNs utviklingsmidler, og alle FN-organer har spesialprogrammer beregnet på Afrika.   

Les mer om FNs arbeid i Afrika her.

fn 75 norge