Nytt atlas om utrydningstruede språk

0
930

FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur (UNESCO) har utgitt en oppgradert versjon av sitt atlas over utrydningstruede språk. Det interaktive kartet inneholder informasjon om omkring 2500 utrydningstruede språk rundt om i verden, og materialet oppdateres og korrigeres kontinuerlig.

De utrydningstruede språkene organiseres i fem ulike kategorier: truede, klart utrydningstruede, 632 klart utrydningstruede, kritisk utrydningstruede samt utdøende.

Ut ifra statistikken finnes det rundt 600 språk i verden, av disse har 200 dødd ut under de tre seneste generasjonene, 538 er kritisk utrydningstruede, 520 alvorlig utrydningstruet, 632 klart utrydningstruet, samt 607 er truede.

Atlaset som kommer ut i papirversjon neste måned, har blitt til på grunn av finansiering fra Norge. Les mer.