– Vi har ikke råde til å marginalisere de 48 minst utvijklede landene

0
646

FN-panelet «Group of Eminent Persons» har satt som mål at halvparten av de minst utviklede landene (LDC) vil oppgraderes fra sin LDC-status innen 2020.

FN, New York, 29. mars: En FN-rapport som ble sluppet i forkant av toppmøtet om de minst utviklede landene i mai, sier at disse landene kan bryte ut av en flere tiårs lang fattigdomsfelle, avhengig av nasjonale tiltak og internasjonal støtte.

Rapporten viser en høy forekomst av konflikt i land med ekstrem fattigdom og svake institusjoner, og sier at ”økende marginalisering av LDC-land skaper en fremtid som vi, som et globalt samfunn, ikke har råd tid.”

Tiltak som panelet taler for er blant annet tilstrekkelig, prioritert og bedre målrettet utviklingshjelp, toll og kvotefri tilgang for eksportvarer fra de minst utviklede landene, og forsterking av utviklings- og demokratikapasitetene til regjeringer i disse landene.

 

Et grunnlag for suksess

Panelet promoterer også en innovativ samarbeidsordning med naboland i seks regioner der de minst utviklede landene ligger, for slik å knytte disse landene til geografisk orienterte selvhjelpsgrupper. De 48 LDC-landene inkluderer 33 land i Afrika sør for Sahara og øyer utenfor den afrikanske kysten, 14 land i Sør-Asia og Oseania, og Haiti i Karibien.

Drivkraften for en bedre global integrasjon av de minst utviklede landene starter ikke av seg selv, fastslår rapporten.

  • Etter den siste LDC-konferansen i Brussel i 2001, har nesten alle landene opplevd en forsterket økonomisk vekst per innbygger, og offisiell utviklingshjelp har økt sterkt.
  • Etter 2001 har også regjeringer i LDC-land forbedret seg. Flere av dem har mer demokratiske grunnlover, flere kvinner i regjerningen, og flere har innført økonomiske reformer og nytt lovverk.
  • Mens avhengighet av primærvarer forblir et problem, så gir de fattigste landenes andel av verdens strategiske materialer, olje, dyrkbar jord og økologiske ressurser dem innsideinformasjon i forhold til å tiltrekke seg handel og investeringer.
  • Økonomisk avansement i utviklingsverdenen har gitt utbytte for de minst utviklede landene i forhold til sør til sør bistand, handel og investeringer.

”The Eminent Persons” har tatt opp et tema som også har dukket opp gjennom flerstatlige forhandlinger om den neste tiårsplanen for de minst utviklede landene – et mål om å ”uteksaminere” halvparten av de nåværende medlemmene i LDC-gruppen innen 2010. Dette er regnet som et modig mål, gitt at 51 land har blitt plassert i denne kategorien siden den ble etablert av FN i 1970-årene, og bare tre land har blitt uteksaminert siden den gang (Botswana, 1994; Cap Verde, 2007; og Maldivene, 2011).

Den forestående FN-konferansen om de minst utviklede landene finner sted 9-13 mai i Istanbul. Den tyrkiske regjeringen er vertskapet for konferansen. Sjeik Sidi Diarra, FNs høyrepresentant for de minst utviklede landene, kystløse utviklingsland, og små øystater, er generalsekretær for konferansen.

Gruppen ”The Group of Eminent Persons” er ledet av Alpha Oumar Konaré, tidligere president i Mali og tidligere formann i Den afrikanske union Kommisjonen, medleder James Wolfensohn, tidligere president i Verdensbanken;
 
Rapporten vil bli gjort tilgjengelig online på: http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/home/conference/pid/12904