Det pågår en stille krise i verdens urbane slummer

0
667
Picture: Julius Mwelu / IRIN

Picture: Julius Mwelu / IRIN
5. DESEMBER, 2013 – Slummer er et alt for vanlig syn i verdens store byer. Omfanget av innbyggernes horrible levekår må dsikuteres nærmere, og settes fokus på.

En situasjon preget av dårlig infrastruktur, overbefolkning, få eller ingen ressurser og dårlige sanitære forhold, blir desto forverret av høye sykdomstall og dødsrater. Situasjonen er karakterisert av feilernæring blant barn og eldre, og en høy rate av smittsomme sykdommer som malaria, dysenteri og tuberkulose. De fleste familier har ikke råd til medisiner og helsetjenester. Helsefasiliteter er også begrenset, dårlig utstyrt og underbemannet.

I Kenya fortalte Paul Odero, en 27 år gammel far til to og innbygger i Mathare slummen, til nyhetsbyrået IRIN: «Her deler vi alt fordi ingen har råd til noe til seg selv. Vi deler latriner, menneskene som selger mat i nærheten av latrinene har ikke noe sted å sette kioskene sine. Vi har ikke noe sted å plassere eller kaste vårt søppel, og vi kaster det dermed overalt. Du kan noen ganger finne barn som leker med brukte sanitære produkter fordi jenter og kvinner ikke har noe sted å kaste det etter bruk. Barna får diaré, og mange dør.»

I 2012, i løpet av en periode på kun seks måneder, døde minst tre barn fra elektrisk sjokk mens de lekte med ulovlig koblede kraftlinjer. Samme år forårsaket en ulovlig koblet kraftlinje en brann som ødela rundt 300 hjem, noe som resulterte i at tusenvis var uten husly.

Åpne søppelfyllinger, og gassene som utgår, har ført til at flere har infeksjoner i luftveiene. Mange kvinner i slummen kan ikke gå til sitt arbeid ettersom de konstant må ta vare på syke barn, som et resultat får de ingen inntekt – og har med dette ikke muligheten til å løfte seg selv og sin familie ut av fattigdom.
Ekstremt fattige som lever i slummen tvinges daglig til å sette sin langsiktige helse på spill, for å klare å dekke sine kortsiktige overlevelses behov.

Rundt 1 milliard av menneskene som lever i verdens store byer i dag, risikerer å leve i områder med få eller ingen grunnleggende fasiliteter. I Afghanistan, Tsjad, Etiopia og Nepal, bor over 90% av den urbane befolkningen i slike områder, viser tall fra FNs bosettingsprogram.

I følge Verdens helseorganisasjon er det dobbelt så sannsynlig at barn som bor i slummen i Nairobi vil dø før de fyller fem år, sammenlignet med andre områder av byen.

Mangel på arbeid for mange av de unge innbyggerne i slummen, betyr at de ofte vender mot kriminalitet for å få endene til å møtes.

Ettersom den rurale befolkningen migrerer til urbane områder på jakt etter bedret økonomi og jobber, vil byer fortsette å vokse. Myndighetene vil måtte øke sin innsats for å sikre at den urbane infrastrukturen er i stand til å tåle befolkningsveksten.