Europas tvangsutvisninger preget av misbruk

0
614
cuffs

cuffs
11.04.13 / Johannesburg / IRIN – Tilfeller av overdreven vold i tvangsutvisningen av asylsøkere har blitt dokumentert i flere europeiske land. Finanskrisen har ført til redusert sympati og toleranse overfor asylsøkere, og det har vært lite offentlig eller politisk støtte for mer humane former for utvisning av de som ikke vil godta avslag på asylsøknader.

Et direktiv for felles standarder og prosedyrer for utvisningen av innvandrere ble vedtatt av Europaparlamentet i 2008, som blant annet krever at medlemsland implementerer et effektivt system for overvåkning av tvangsutvisninger. Men systemene – som allerede finnes i de fleste land eller skal til å bli implementert – varierer veldig fra land til land, både med hensyn til hvem som står for overvåkningen og hva som overvåkes.

For eksempel har Nederland – der tilfeller av overdreven makt når noen tvangsdeporteres er sjeldne – en uavhengig kommisjon som overvåker hele utvisningsprosessen, mens i Frankrike overvåkes bare forstadiet av en tvangsutvisning, eller hvis et forsøk på tvangsutvisning «mislykkes».

I Storbritannia, som utførte over 40.000 tvangsutvisninger og frivillige returer i 2012, har sivilsamfunnet og media i årevis rapportert om overdreven bruk av vold begått av private sikkerhetsvakter i kontrakt med britiske grensemyndigheter (UKBA). Storbritannia mangler imidlertid et overvåkningssystem.

I 2010 døde Jimmy Mubenga, en asylsøker fra Angola som hadde bodd i Storbritannia med sin familie i 16 år, da han ble forsøkt tvangsutvist. Vitner på flyet sa de hørte Mubenga klage over at han ikke kunne puste, men i juli 2012 besluttet den britiske domstolen at de ikke fantes nok bevis for å dømme vaktene eller deres arbeidsgiver, den globale sikkerhetsgruppen G4S.

De fleste tilfeller av overdreven vold oppdages bare hvis utvisningen mislykkes. Til og med da har mange ofre ikke muligheten til å klage. «Når mennesker skades og utvisningen mislykkes, gis det ofte raskt nye utvisningsdirektiv før det rekkes å finne medisinske bevis, og mens ofrene fortsatt er svake som følge av sine skader», påpeker Emma Mlotshwa fra organisasjonen Medical Justice.

Norske myndigheter har aldri sendt så mange utlendinger ut av Norge med tvang som i fjor. Til sammen er 4.901 personer uten lovlig opphold blitt uttransportert. 28 prosent av disse var straffedømte.


Europas tvangsutvisninger preget av misbruk

 

11.04.13 / Johannesburg / IRIN – Tilfeller av overdrevet vold i tvangsutvisningen av asylsøkere har blitt dokumentert i flere europeiske land. Finanskrisen har ført til redusert sympati og toleranse overfor asylsøkere, og det har vært lite offentlig eller politisk støtte for mer humane former for utvisning av de som ikke vil godta avslag på asylsøknader.

 

Et direktiv for felles standarder og prosedyrer for utvisningen av innvandrere ble vedtatt av Europaparlamentet i 2008, som blant annet krever at medlemsland implementerer et effektivt system for overvåkning av tvangsutvisninger. Men systemene – som allerede finnes i de fleste land eller skal til å bli implementert – varierer veldig fra land til land, både med hensyn til hvem som står for overvåkningen og hva som overvåkes.

 

For eksempel har Nederland – der tilfeller av overdreven makt når noen tvangsdeporterer er sjeldne – en uavhengig kommisjon som overvåker hele utvisningsprosessen, mens i Frankrike overvåkes bare i forstadiet av en tvangsutvisning, eller hvis et forsøk på tvangsutvisning «mislykkes».

 

I Storbritannie, som utførte over 40.000 tvangsutvisninger og frivillige returer i 2012, har sivilsamfunnet og media i årevis rapportert om overdreven bruk av vold begått av private sikkerhetsvakter i kontrakt med britiske grensemyndigheter (UKBA). Storbritannia mangler imidlertid et overvåkningssystem.

 

I 2010 døde Jimmy Mubenga, en asylsøker fra Angola som hadde bodd i Storbritannia med sin familie i 16 år, da han ble forsøkt tvangsutvist. Vitner på flyet sa de hørte Mubenga klage over at han ikke kunne puste, men i juli 2012 besluttet den britiske domstolen at de ikke fantes nok bevis for å dømme vaktene eller deres arbeidsgiver, den globale sikkerhetsgruppen G4S.

 

De fleste tilfeller av overdreven vold oppdages bare hvis utvisningen mislykkes. Til og med da har mange ofre ikke muligheten til å klage. «Når mennesker skades og utvisningen mislykkes, gis det ofte raskt nye utvisningsdirektiv, før det rekkes å finne medisinske bevis og mens ofrene fortsatt er svake som følge av sine skader», påpeker Emma Mlotshwa fra organisasjonen Medical Justice.

 

Norske myndigheter har aldri sendt så mange utlendinger ut av Norge med tvang som i fjor. Til sammen er 4.901 personer uten lovlig opphold blitt uttransportert. 28 prosent av disse var straffedømte.