75 måter FN utgjør en forskjell på: Avskaffet apartheid i Sør-Afrika 28/75

0
939

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Ved å innføre ulike tiltak som våpenembargo og en konvensjon som forbyr segregerte sportsarrangementer, bidro FN sterkt til at apartheid-systemet i Sør-Afrika ble avskaffet. I parlamentsvalget i 1994 fikk alle sørafrikanske borgere delta og resultatet ble dannelsen av et multietnisk parlament.

Avskaffelsen av det sør-afrikanske apartheid-systemet som gjorde rasediskriminering en del av lovverket, var et mål for FN helt siden organisasjonens opprettelse. 22. juni 1946, under FNs første generalforsamling, ba den indiske regjeringen om at diskrimineringen av indere i Sør-Afrika måtte inkluderes på agendaen.

I tiårene som fulgte bidro FN til den globale kampen mot apartheid ved å sette fokus på systemets iboende umenneskelighet, legitimere motstand mot systemet, promotere anti-apartheid-tiltak som både statlige og ikke-statlige organisasjoner kunne slutte seg til, innføre våpenembargo, og støtte oljeembargo og andre formet for boikott mot regime i Sør-Afrika.

fn 75 norge