Fakta om vold mot kvinner

0
859

Opp til 70 prosent av kvinner opplever vold i løpet av livet.

Den vanligste formen for vold, er vold fra en nær partner.

I følge en studie fra Verdens Helseorganisasjon i elleve land, rangerer prosentandelen kvinner som har opplevd vold fra en intim partner fra 6 prosent i Japan til 59 prosent i Etiopia.

I Australia, Canada, Israel, Sør-Afrika og i USA, blir mellom 40 og 70 prosent av kvinnelige drapsofre drept av sine partnere.

Beregninger tyder på at 1 av 5 kvinner er ofre for voldtekt eller forsøk på voldtekt i løpet av livet.

Det er beregnet at mer enn 130 millioner jenter og kvinner som er i live i dag har blitt utsatt for omskjæring og kjønnslemlestelse.

UNFPA beregner at så mange som 5000 kvinner er ofre for æresdrap hvert år.

Mellom 500 000 og 2 millioner mennesker blir utsatt for menneskehandel årlig. Kvinner og jenter utgjør omtrent 80 prosent av de oppdagede ofrene.

Kvinner som opplever vold i hjemmet fra sine partnere har 48 prosent større sjanse for å bli smittet av HIV/AIDS.

I konfliktområdene i Den demokratiske republikken Kongo blir i gjennomsnitt 36 kvinner og jenter voldtatt hver dag.