FNs høykommissær for menneskerettigheter oppfordrer implementeringen av kvinners rettigheter i handelsavtaler

0
702
alt

alt

I de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO),den såkkalte Doha runden, oppfordrer FNs høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay implementeringen av menneskerettigheter og kvinners rettigheter i handelsavtaler.

I en lederartikkel skrev hun blant annet at ”Verden trenger mer balanserte handelsavtaler som setter behovene til de som sulter, både kvinner, menn og barn, i hovedfokus. Fremgang kan ikke kun måles basert på økonomisk vekst og handel, men må også fokusere på hvordan handelen påvirker de fattigste i verden som ikke har noe innflytelse i det globale marked som igjen påvirker deres liv.”

Videre skriver høykommissæren at utviklingsland må eliminere eksport subsidier som har en ødeleggende effekt på handel, særlig tatt i betraktning utviklingslands manglede mulighet til å iverksette beskyttende tiltak. 

”Det er klart at et handelssystem baser på et sett av lover må fokusere på å fjerne denne ubalansen, å sette fokuset på rettigheter som styrker kvinners stilling. Et rettferdig handelssystem må sikre tilgang på mat. Tilgang på mat er tross alt en menneskerettighet”, skrev høykommissæren.