FAO lanserer database for matvarepriser

0
812

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har presentert en database for matvarepriser i utviklingsland. Ifølge FAO inneholder denne databasen matvarepriser fra 55 land, fra Afghanistan til Zimbabwe. Priser blir gitt i lokale valutaer og i dollar. Databasen fungerer også som et analyseverktøy, og gjør det mulig å sammenligne markedspriser i forskjellige land.

963 millioner mennesker, eller rundt 15 prosent av verdens befolkning lider av sult og feilernæring.

“While food prices have fallen internationally, as indicated by the FAO food price index, this tool shows that in developing countries they have not fallen so fast, or at all,” said Liliana Balbi, a senior economist with FAO’s Global Information and Early Warning System.

“The easy-to-use database will be an invaluable source of information for policy and decision-makers in agricultural production and trade, development and also humanitarian work.”

Denne nye databasen har blitt til ved hjelp av finansiell støtte fra Spania gjennom FAOs tiltak mot økende matvarepriser. FAO håper å etter hvert utvide databasen med flere land.  

Databasen finner du her.  

 

Kilde: www.fao.org