Motsetter seg utlevering av Assange

FNs spesialrapportør for tortur, Alice Jill Edwards, har oppfordret Storbritannias regjering til å stanse en eventuell utlevering av Julian Assange til USA.

Den 20.-21. februar skal den siste ankesaken etter en langvarig rettslig strid om utlevering av Assange behandles i High Court i London.

Menneskerettighetseksperten oppfordret britiske myndigheter til å vurdere Julian Assanges anke. På grunn av betydelig frykt for at han risikerer å bli utsatt for tortur eller andre former for mishandling eller straff hvis han blir utlevert.

«Julian Assange lider av en langvarig og tilbakevendende depressiv lidelse. Han vurderes å stå i fare for å begå selvmord. Hvis han utleveres, kan han bli holdt i langvarig isolasjon i påvente av rettssaken, eller som innsatt. Hvis han blir dømt, kan han få opptil 175 års fengsel», sier Edwards.

 

Julian Assange er tiltalt på 18 punkter i USA for sin påståtte rolle i ulovlig innhenting og utlevering av hemmeligstemplede dokumenter knyttet til det nasjonale forsvaret. Inkludert bevismateriale som avslører påståtte krigsforbrytelser. Han har vært varetektsfengslet i Storbritannia siden 2019, hvor han for tiden sitter i Belmarsh-fengselet.

«Risikoen for å bli plassert i langvarig isolasjon, til tross for hans usikre psykiske helsetilstand, og for å få en potensielt uforholdsmessig streng straff. Reiser spørsmål om hvorvidt utlevering av Assange til USA vil være forenlig med Storbritannias internasjonale menneskerettighetsforpliktelser», sier spesialrapportøren.

Alice Jill Edwards, FNs spesialrapportør mot tortur Foto: UN Photo/Loey Felipe

Spesialprosedyrer

Dr. Alice Jill Edwards er spesialrapportør for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Spesialrapportørene er en del av det som kalles Menneskerettighetsrådets spesialprosedyrer.

Spesialprosedyreeksperter arbeider på frivillig basis; de er ikke FN-ansatte og mottar ikke lønn for arbeidet sitt. De er uavhengige av enhver regjering eller organisasjon og opptrer i egenskap av sine individuelle egenskaper.

Les mer her

__________________________________________________________________

Les også UNRIC.ORG nye artikkel serie : Langt fra Forsiden

Er en serie artikler, som omhandler aktuelle globale kriser, som er utenfor offentlighetens søkelys.

Krisen i Syria: Et tiår med tragedie og håp

Pakistan lider fortsatt etter katastrofale oversvømmelser

Befolkningen lever i frykt for brutal bande vold i Haiti-krisen

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19