Bokser Norden over sin egen vektklasse?

0
781
Nordic SC

Nordic SC

De nordiske landene har med sin sammenlagte befolkning på 25 millioner blitt valgt inn i Sikkerhetsrådet 13 ganger siden 1945. Bokser de over sin egen vektklasse ved å støtte hverandres kandidaturer i stedet for å stå på egne ben? Statistikken gir intet enkelt eller åpenbart svar.

Brasil (191 millioner innbyggere) og Japan (128) har vært medlemmer ti ganger og India (1,12 milliarder) og Colombia (45) begge syv ganger og Canada (35) seks ganger.

Det er imidlertid kanskje mer relevant å sammenligne de nordiske landene individuelt med de andre landene i egen region, gruppa “Vest-Europa og andre”.
Sverige (befolkning 9,5 millioner) har vært i Sikkerhetsrådet tre ganger så ofte som Østerrike (8,5) og Portugal (10,6, men bare FN-medlem siden 1955), men mindre enn Belgia (10,8) og Nederland (16,8), som begge har vært medlem fem ganger.
Danmark og Norge (henholdsvis 5,5 og fem millioner) har vært medlem fire ganger, noe som er mer enn Irland (6,4).

Finland (5,4 millioner, medlem siden 1955) har vært medlem to ganger, i likhet med Hellas (10,8).

Dette kan sammenlignes med Italias seks perioder (59 millioner), Tysklands fem (82 millioner, FN-medlem1973) og Spanias fire (46 millioner, FN-medlem siden 1955)).
    
Island (befolkning 320,000), som bare har stilt som kandidat en gang, har aldri vært med i Sikkerhetsrådet, i likhet med over 70 av FNs 193 medlemsstater. To av de andre ”mikrolandene” i Europa, Malta (390 000) og Luxembourg (512 000), har imidlertid begge vært valgt.

Danmark og Norge er blant medlemsstatene som grunnla FN. Island og Sverige ble med et år etterpå, mens Finland måtte vente til1955.

Kilde: http://www.un.org/en/sc/members/elected.shtml