Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget

0
631

Et urolig marked, økonomiske nedturer og snakk om nedgangstider har alltid betydd dårlige tider for miljøet. Under slike forhold har miljøvern ofte blitt betraktet som luksus, og en byrde for gjenoppretting av økonomi og utvikling. Men ozonlagets utrolige historie, som vi i dag feirer bevaringen av, viser at denne oppfatningen er en ren myte.

Standhaftig flersidig handling når det gjelder trusler mot miljøet og utfordringer, kan gi omfattende fordeler når det gjelder helse, økonomi og sosiale forhold. Montrealprotokollen for stoffer som reduserer ozonlaget, og som er basen for våre tiltak i kampen mot reduksjon av jordens beskyttende skjold, bidrar også til kampen mot klimaforandringer. Mange av kjemikalene som er kontrollert av traktaten, også har blitt identifisert som kilder til global oppvarming. Traktaten har gitt to fordeler samtidig, gjennom å fase ut chlorofluorocarboner (CFCs)—som en gang var brukt i produkter som kjøleskap— og en frysing og utfasing av hydrochlorofluorocarboner (HCFCs). Jeg håper regjeringer vil se på slike resultater og føle seg bemektiget til omfattende handling når det gjelder utfordringer for miljøet, og ikke bare i gode tider. Det bør inkludere en utforsking av den naturlige synergien mellom våre flersidige miljøvernavtaler.

Neste år vil regjeringer samles i København for et avgjørende møte når det gjelder FNs rammeverk for konvensjonen for klimaforandringer. Målet vårt må bli en avgjørende ny avtale som setter verden på rett kurs for å stabilisere drivhusgasser i atmosfæren, og som sørger for midlene som trengs slik at sårbare land skal tilpasse seg klimaforandringer. En slik avtale vil ikke bare bety fremgang når det gjelder en av vår tids største utfordringer, men det er også trolig at det skal hjelpe oss å takle urban luftforurensning, avskoging, mindre biologisk mangfold i naturen og andre farer. 

Etter tiår med kjemisk forurensning, vil det ta enda 50 år før ozonlaget er restaurert fullstendig. Som Montrealprotokollen har lært oss, tar det lang tid før vi får naturen tilbake etter at vi har skadet den, og det finnes ikke en rask kur. Men leksjonen vi har lært av Protokollen er at ved å takle en slik utfordring, kan vi også takle andre. Fortsatt fremgang, og muligheten for nye gjennombrudd i København og andre forum, vil også sørge for gode muligheter for å oppnå Tusenårsmålene. På denne Internasjonale dagen, la oss love å gripe flere slike muligheter, og gjøre vårt beste for å skape morgendagens ”grønne økonomi” i dag.