7 milliarder andre

0
766
faces

faces
21.05.13 – Kultur er en del av alles liv. Den feires på mange forskjellige måter – i litteratur, filmer og kunst, under høytider og innenfor familier. Kultur former våre verdier, tradisjoner og tro, og skaper et berikende mangfold, men dessverre også skiller og konflikter.

Tre fjerdedeler av verdens store konflikter i dag har en kulturell dimensjon, og det må bygges broer – istedenfor vegger – mellom kulturer for å oppnå fred, stabilitet og utvikling. Forståelse for kultur og mangfold er derfor utrolig viktig – spesielt når det gjelder å bedre samarbeidet mellom nasjoner, men også for å bekjempe polarisering og stereotypier.

21. mai i år feirer vi tiårsjubileet til FNs verdensdag for kulturelt mangfold for dialog og utvikling. Dagen har som mål å øke bevisstheten om viktigheten av interkulturell dialog, mangfold og inkludering.

Selv om kultur og kulturelt mangfold ikke er en av FNs tusenårsmål, så er de avgjørende for å oppnå disse målene, sa UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova. «Å erkjenne og støtte kulturelt mangfold kan bidra til å løse både økonomiske og menneskerettslige dimensjoner av fattigdom, og føre til kreative, tverrgående løsninger på komplekse problemer – fra helse og miljø, til likestilling og utdanning for alle». Kultur bør derfor ses som et middel for å oppnå velstand og bærekraftig utvikling.

I dag lanserer UNRIC sitt nye partnerskap med «7 billion Others«-prosjektet til GoodPlanet Foundation.  På utvalgte internasjonale dager fremover kommer UNRIC til å legge ut videoklipp fra prosjektet for å formidle drømmene, bekymringene, gledene og håpene til mennesker fra hele verden. «7 billion Others», altså 7 milliarder andre, er fotografen Yann Arthus-Bertrands visjonære idé – et prosjekt som består av over 6000 intervjuer filmet i 84 land, og som skaper et portrett av alle de tingene som knytter oss, skiller oss og forener oss.